Obraz
Pszczyna Zamek

Zabytkowa architektura browaru rzemieślniczego  

Brovar 16 mieści się w zabytkowej kamienicy w południowej pierzei historycznego Rynku Pszczyńskiego. Dzieje tego budynku sięga początków XVIII w. Charakterystyczna z tego okresu jest niesymetryczna, frontowa elewacja: na parterze 6-osiowa, na piętrze 4-osiowa i w poddaszu 5-osiowa. W tamtym okresie budynek mieścił lokale mieszkalne a na parterze sklepy. Właścicielami kamienicy były pszczyńskie rodziny kupieckie. W latach 1776-1833 zamieszkiwała rodzina Kosmaków, do 1834 roku Adolfiny Fiedler, a do 1890 rodzina Schillerów. Ostatnim właścicielem domu był Simenduer w 1895r. Gospodarze kamienicy, zwłaszcza po II poł. XIX w. dokonywali licznych zmian budowlanych, m.in. pierwotnych stajni w podwórzu. Po kilku przebudowach, w XX. Kamienica pełniła rolę mieszkalno - usługową.

W obiekcie zostały zachowane elementy XIX wieku. Należą do nich okna z ozdobnymi listwami przymykowymi, dwukomorowa piwnica oraz parter z sklepieniami kolebkowymi.